Huisvesting/voeding

Voor de koeien die op het punt staan om een kalf te krijgen is er een aparte uitloop met overkapping, zodat ze rond het afkalven altijd, en op alle manieren kunnen liggen.

Huisvesting

De kalveren staan hier tot minimaal 4 maanden op stro. De eerste weken apart om de individuele zorg te kunnen geven, en later bij elkaar. Na die periode gaan ze naar een ligboxenstal, waar ze vrij kunnen lopen, liggen, en eten. Zodra het kan lopen ze buiten.

Ook voor de eventueel zwakkere melkkoeien, en koeien die net een kalf gekregen hebben is een ruim strohok aanwezig.

Voeding

Al het vee krijgt voer wat voldoet aan VLOC-voorwaarden. Dit houdt in dat er genetisch niet mee gerommeld is.