Natuurbeheer/biodiversiteit

Op verschillende percelen wordt natuurbeheer uitgevoerd:

 • een deel plas-dras
  hier wordt een gedeelte van het perceel onder water gezet; dit trekt weidevogels aan.
 • een deel extensief weiden
  door maar enkele dieren per hectare te weiden en niet te maaien, krijg je graspollen die weidevogels goed de kans geven om te nestelen en kuikens groot te brengen.
 • een deel uitgestelde maaidatum
  hierdoor komen verschillende plantensoorten in de bloei, en blijven in stand, en ook weer voor de weidevogels.
 • een deel doorgezaaid met klavermengsels
  ook goed voor de bodem en biodiversiteit.